Xử lý nước thải nhà máy sản xuất bột ngọt

Ngành bột ngọt hiện nay nước ta đang phát triển rất mạnh, có rất nhiều tập đoàn lớn với các nhà máy công nghiệp sản xuất bột ngọt với công suất cao quy mô lớn. Chính vì thế lượng nước thải từ các nhà máy sản xuất bột ngọt rất là nhiều nên cần phải được xử lý

Công nghệ xử lý khí SO2

Sufura ddioxit là loại chất ô nhiễm phổ biến nhất trong sản xuất  công nghiệp cũng như trong sinh hoạt của con người. Nguồn phát thải khí SO2 chủ yếu từ các trung tâm nhiệt điện, các lò nung, lò hơi, khí đốt nhiên liệu than, dầu và khí đốt có chứa lưu huỳnh hoặc