Author: admin

Phạm vi và yếu tố ảnh hưởng xử lý khí thải bằng phương pháp thiêu đốt

1. Phạm vi áp dụng phương pháp xử lý khí thải bằng phương pháp thiêu đốt Quá trình thiêu đốt rất thích hợp cho những quá trình xử lý khí và hơi độc sau: Các chất ô nhiễm có mùi khó chịu cháy được hoặc thay đổi được về mặt hóa học để biến thành

Xử lý mùi hôi phân gà

Công ty môi trường Ngọc Lân với nhiều năm kinh nghiệm vận dụng những kỹ thuật công nghệ hiện đại vào việc xử lý mùi hôi, xử lý khí thải, xử lý nước thải mới nhất trên thế giới và đã thành công với nhiều công trình lớn trong cả nước. Mùi hôi phân gà