Công nghệ xử lý H2S

Hidro sunfua là một chất khí không màu, có mùi thối khó chịu, ít tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. Đây là một loại khí rất độc, không bền dễ bị phân hủy cho lưu huỳnh và hidro. Trong thiên nhiên H2S là do chất hữu cơ, rau cỏ thối rữa mà thành đặc biệt là ở nơi nước cạn, bờ biển và sông hồ nông cạn, các vết nứt núi lửa, ở các suối, kênh rạch, hầm lò khai thác than. Ước lượng từ mặt biển phát ra khoảng 30 triệu tấn H2S mỗi năm, và từ mặt đất khoảng 50 -60 triệu tấn mỗi năm. Trong công nghiệp là do quá trình sử dụng nhiên liệu có chứa lưu huỳnh, ước lượng khí H2S sinh ra từ sản xuất công nghiệp là 3 triệu tấn mỗi năm.

Công nghệ xử lý khí h2s

Việc xử lý triệt để H2S hiện đang là vấn đề quan trọng và cấp bách hiện nay không chỉ riêng của một quốc gia nào mà là vấn đề của toàn thế giới.

Hiện tại có rất nhiều phương pháp để xử lý H2S nhưng sau đây chúng tôi – công ty môi trường Ngọc Lân xin giới thiệu một số phương pháp để xử lý khí H2S.

Phương pháp cacbonat

Phương pháp này H2S được hấp thu bởi dung dịch Na2CO3 hoặc K2CO3. Sau đó dung dịch được phục hồi bằng đun nóng trong tháp chân không, làm nguội và quay lại hấp thụ H2S.

Phương pháp photphat

Sử dụng dung dịch chứa 40-50% photphat kali (K3PO4), H2S được giải phóng nhờ đun sôi ở nhiệt độ 107 – 115oC. Không có sự ăn mòn thiết bị đun sôi. Dung dịch ổn định, không tạo thành sản phẩm làm giảm chất lượng dung dịch.

Phương pháp soda – sắt

Hấp thụ H2S bằng huyền phù hydroxit sắt hai và ba. Huyền phù được điều chế bằng cách trộn dung dịch 10% Na2CO3 với dung dịch 18% sunfat sắt. Phương pháp này cho phép đạt hiệu quả trên 80%.

Hấp thụ bằng etanolamin

H2S và CO2 được hấp thụ bởi dung dịch monoetanolamin và tri-etanolamin. Sử dụng dung dịch 15-20% monoetanolamin lợi thế hơn do dung dịch này có khả năng hấp thụ cao, khả năng phản ứng lớn và dễ phục hồi.

 

Add a Comment