Đánh giá, đề xuất giải pháp quản lý không khí cho Nhơn Trạch

Xử lý khí thải giới thiệu đề tài thạc sĩ :
Áp dụng mô hình Breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho KCN Nhơn Trạch I_Nguyễn Thị Ánh Loan;Lê Hoàng Nghiêm(GVHD)

Theo báo cáo ủa Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường ( thuộc Sở Tàinguyên – môi trường Đồng Nai), kết quả quan trắc trong năm 2009 và những

năm gần đây cho thấy tình hình kinh tế – xã hội phát triển đã kéo theo việc gia tăng các chất gây ô nhiễm làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của

người dân.Việc phát triển sản xuất công nghiệp với sự ra đời hàng loạt khu và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, nguồn nước trong vùng. Các loại khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy đã tạo ra một lượng khói bụi cũng như các loại khí làm ô nhiễm môi trường là r ất lớn. Một yếu tố góp phần không nhỏ ảnh hưởng đến môi trường không khí tại các khu công nghiệp là tốc độ xây dựng hạ tầng ngày càng gia tăng. Điều đó đã làm giảm diện tích tự nhiên, thiếu lượng cây xanh và gia tăng diện tích bê tông hóa, làm cho môi trường tại những vùng này không đảm bảo điều hòa không khí. Ta biết 5 đô thị lớn được cảnh báo là có nồng độ ô nhiễm không khí cao trong đó có Bình Dương, TPHCM,

Đồng Nai, Hải Phòng và Hà Nội. Khảo sát gần đây của Bộ Công Thương thì 40% ô nhiễm không khí là do hoạt động công nghiệp. Đặc biệt là các khu công nghiệp, mức độ ô nhiễm ở các khu công nghiệp tăng cao là do những biện pháp xử lý khí thải còn khá đơn giản, nhiều doanh nghiệp không tự giác áp dụng các công nghệ vào xử lý khí thải hoặc cố ý xả thải không qua xử lý. Hơn nữa, các khu công nghiệp chưa có công cụ để tính toán lượng khí thải ô nhiễm, chưa thống nhất cách tính ô nhiễm từ nhiên liệu, loại hình công nghệ, trình độ công nghệ. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm môi trường

chỉ mới tập trung vào loại hình xử lý nước thải và chất thải nguy hại của doanh nghiệp. Còn khí thải chưa được quan tâm đúng mức. Mức xử phạt đối

với hành vi xả khí thải vượt tiêu chuẩn cho phép còn thấp. Cũng chưa có doanh nghiệp nào bị buộc tạm ngưng hoạt động vì hành vi vi phạm xả khí thải

vượt tiêu chuẩn. Do đó, nhiều doanh nghiệp vẫn xem nhẹ vấn đề này. Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng

trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trong những năm gần đây các khu công

nghiệp mọc lên rất nhiều và thu hút đầu từ nước ngoài đã tạo ra nhiều áp lực lớn về môi trường, đặt ra nhiều thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường và lợi ích tăng trưởng kinh tế. Trong đó, KCN Nhơn Trạch I cũng là một trong những KCN có khả năng gây ô nhiễm môi trường. “Ô nhiễm không khí là sát thủ thầm lặng”. Nó không gây ra hậu quả tức thời mà âm thầm tiêu diệt dần sức khỏe của cộng đồng, những tổn hại mà ô nhiễm không khí gây ra cho sức khỏe cộng đồng sẽ khôn lường. Vì vậy vấn đề đặt ra và cần quan tâm ở đây là:

– Trong tình hình ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệpm , cụm công nghiệp hiện tại đang trong tình trạng báo động.  Vấn  đề  nan  giải đ ặt  ra  là  làm cách nào hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng đến môi trường  xung quanh.

-Trong điều kiện địa hình, khí tượng phức tạp và có nhiều nguồn phát thải tậptrung thì việc phát thải diễn ra như thế nào? Nồng độ phân bố tại các vị trí sẽ

như ra sao?

–    Nếu có sự cố xảy ra (một lượng khí thải lớn phát thải ra môi trường) thì có thể dự báo phạm vi ảnh hưởng không? Tại vị trí nào bị ảnh hưởng mạnh nhất

và mức nguy hại nhiều nhất?

–    Các nguồn thải từ KCN Nhơn Trạch I ảnh hưởng như thế nào đến khu vực xung quanh? Mức độ ảnh hưởng diễn biến như thế nào?

–    Dự báo mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng xung quanh KCN? Khu vực nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất?

–    Xác định chỉ tiêu nào có nồng độ cao nhất và chỉ tiêu ấy giảm bao nhiêu và giảm tại vị trí nào?

–    Những yếu tố nào có thể giảm đi mức độ ô nhiễm không khí tại KCN và các vùng phụ cận?

Mô hình ISC-ST3 (Industrial Source Complex Short Term 3) – mô hình lan truyền chất ô nhiễm không khí từ hệ thống các nguồn công nghiệp là mô hình
đáp ứng các câu hỏi trên và cũng chính  là nội dung chính của Luận Văn này.

Bạn có thể tham khảo thêm luận vặn này theo link bên dưới:

http://doanluanvan.org/threads/211459-Danh-gia-muc-do-o-nhiem-va-de-xuat-giai-phap-quan-ly-chat-luong-khong-khi-cho-KCN-Nhon-Trach-I?p=234331#post234331

Add a Comment