Nhận xử lý khí thải tại tp. Hồ Chí Minh

Công ty môi trường giới thiệu đề tài thạc sĩ : Đánh giá mức độ ô nhiễm không khí cho xử lý khí thải tp. Hồ Chí Minh

NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

1. Tìm nguyên nhân và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí ở Thành phố Hồ

Chí Minh.

2. Thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ

Chí Minh.

3. Tổng quan về phát tán và giảm thiểu ô nhiễm không khí trong hoạt động sản xuất

công nghiệp và đường giao thông.

4. Nguyên cứu tình hình sản xuất và vấn đề môi trường không khí của một số nhà

máy gây ô nhiễm chính trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Lập bảng đồ phân bố nồng độ chất ô nhiễm từng khu vực.

6. Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty môi trường Ngọc Lân xin trân trọng kính chào và chúc các
bạn một ngày làm việc học tập vui vẻ.

Cong ty moi truong Ngoc Lan, Địa chỉ: 66A/3D Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, BD
Tầng 7, Tower Mê Linh, Số 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, HCM Điện thoại: 0937.190.387
Email: congtyngoclan@yahoo.com

 

Add a Comment