Nồng độ tương đối tổng cộng do nhiều nguồn điểm cao gây ra

Nguyên tác chung xác định nồng độ tương đối tổng cộng do nhiều nguồn điểm cao gây ra:

Trong khí thải công nghiệp boa gồm khí thải từ các lò nung, lò đốt, lò luyện thép luôn luôn có mặt đồng thời nhiều yếu tố độc hại khác nhau: khí SO2, CO, CO2, NOx, H2S… và bụi.

khi khí thải lan tỏa ra môi trường xung quanh các yếu tố độc hại trên cùng song song tồn tại trên trong không khí và gây tác hại một cách tổng hợp đối với môi trường sống của con người cũng như của sinh vật nói chung.

Tuy nhiên từ trước đến nay khi xem xét đánh giá chất lượng môi trường xung quanh của một khu vực đô thị, nhà máy hay khu công nghiệp nào đó người ta thường đánh giá khảo sát đo đạc tính toán các nồng độ ô nhiễm một cách riêng rẽ và đánh giá mức độ ô nhiễm của môi trường không khí cũng được xem xét đánh giá một cách độc lập đối với từng loại ô  nhiễm khác nhau.

Mặt khác, hiện nay trong các tiêu chuẩn của môi trường Việt Nam hiện nay cũng chỉ mới đưa ra các tiêu chuẩn và giới hạn nồng độ cho phép của từng chất ô nhiễm riêng biệt trong không khí xung quanh hoặc không khí bên trong nhà máy mà chưa có qui  định về giới hạn mức độ ô nhiễm cho các chất ô nhiễm có mặt đồng thời trong môi trường không khí. điều này dẫn đến sự thiếu chính xác bất hợp lý trong việc đánh giá và so sánh chất lượng không khí xung quanh.

Add a Comment