Ô nhiễm không khí ở Hồ Chí Minh – nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu

  • Tên đề tài:  Ô nhiễm không khíở HCM – nguyên nhân và biện pháp giảm thiểu ô nhiễm.
  • Nhiệm vụ

1. Tìm hiểu nguyên nhân và các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khíở Thành phố Hò Chí Minh.

2. Thu nhập các số liệu về điều kiện tự nhiên và xã hôi ở Tp.HCM.

3. Tổng quan về phát tán và giảm thiểu ô nhiễm không khí trong hoạt động sản xuất công nghiệp và đường giao thông.

4. Nghiên cứu tình hình sản xuất và vấn đề môi trường không khí ở một số nhà máy gây ô nhiễm chính trong khu vực Tp.HCM.

5. Lập bảng đồ phân bố nồng độ chất ô nhiễm từng khu vực.

6.Đề xuất các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm cho TP.HCM

  • Nội dung
  • Cong ty moi truong Ngoc Lan, Địa chỉ: 66A/3D Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, BD
    Tầng 7, Tower Mê Linh, Số 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, HCM Điện thoại:(08) 62821355 – (08) 38783916 – 0937.190.387
    Email: congtyngoclan@yahoo.com

     

Add a Comment