Phương pháp xử lý bụi bằng thiết bị lọc tĩnh điện

Nguyên lý:

Trong một điện trường đều, không khí giữa hai bản cực ion hóa. Trên đường đi, ion có thể bám dính vào các hạt bụi làm cho chúng tích điện âm và chúng sẽ chuyển động về phía cực dương. Tại đây, chúng được trung hòa về điện tích nằm lại ở đó. Lợi dụng nguyên lý này, người ta sẽ thu được bụi từ các tấm điện cực dương và khí đi ra là khí sạch bụi.

Thông thường, để thu bụi bằng điện trường, người ta làm nhiều tầng điện cực liên tiếp nhau. Điện cực âm thường là một dây dẫn trần. Khi hoạt động xung quanh dây dẫn thường có quần sáng do điện từ ion hóa các phân tử khí khi nó chuyển động qua điện cực dương nên còn gọi là điện cực quầng sáng.

Xử lý bụi bằng phương pháp tĩnh điện 

Ưu và nhược điểm:

Ưu điểm: có thể xử lý hạt bụi có kích thước từ 0,01 – 100um, có hiệu suất cao, vận hành đơn giản.

Nhược điểm: giá thành cao, tiêu tốn một lượng điện lớn, mức độ an toàn kiếm.

Add a Comment