Sản phẩm tái chế – giải pháp tiết kiệm

Công ty môi trường Ngọc lân xin giới thiệu luận văn thạc sĩ : Ứng dụng sản phẩm phái sinh để quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang

LỜI MỞ ĐẦU

1. Sự cần thiết của đề tài:
Hằng năm, xuất khẩu thủy sản chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim
ngạch xuất khẩu Việt Nam, Việt Nam thuộc top các quốc gia có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn trên thế giới. Các công ty xuất khẩu thủy sản tại An Giang đã đóng góp một phần quan trọng trong đó. Vì vậy, việc nghiên cứu và ứng dụng những công cụ tài chính hiện đại để quản trị rủi ro nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp và góp phần làm cho doanh nghiệp tăng trưởng ổn định và bền vững trên bước đường hội nhập kinh tế quốc tế là rất cần thiết.

Thời gian gần đây với sự bất ổn của tỷ giá, lãi suất, lam phát, . đã làm cho các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang, rơi vào tình thế khó khăn về tài chính vì đã không dự đoán được tình hình kinh tế cũng như không ứng dụng kịp thời có các biện pháp quản trị rủi ro thích hợp, vì vậy cần thiết phải sử
dụng những biện pháp quản trị rủi ro hữu hiệu nhằm phòng ngừa những bất ổn trên.

Sản phẩm phái sinh được các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới phát minh và ứng dụng từ rất lâu. Nó được các nhà quản trị rủi ro doanh nghiệp trên thế giới tin tưởng và sử dụng để phòng ngừa rủi ro tài chính. Thực tế đã chứng minh được tính hữu ích của nó cũng như những thiệt hại mà các doanh nghiệp phải gánh chịu khi không sử dụng bất cứ biện pháp rủi ro tài chính nào để bảo vệ doanh nghiệp mình trước những biến động trên thị trường tài chính. Chính vì vậy, luận văn với đề tài “Ứng dụng sản phẩm phái sinh để quản trị rủi ro tài chính tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang” cung cấp cho các nhà quản trị doanh nghiệp cụ thể là các nhà quản trị tại các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản An Giang một cái nhìn về sản phẩm phái sinh và ứng dụng chúng trong thực tiễn nhằm góp phần duy trì phát triển doanh nghiệp một cách bền vững.

Cong ty moi truong Ngoc Lan, Địa chỉ: 66A/3D Bình Đường 3, An Bình, Dĩ An, BD
Tầng 7, Tower Mê Linh, Số 2, Ngô Đức Kế, Quận 1, HCM Điện thoại: 0937.190.387
Email: congtyngoclan@yahoo.com

Add a Comment