Sơ lược về các công nghệ xử lý khí H2S – NOX

Công nghệ xử lý khí H2S

– Xử lý H2S bằng NaOH

Nguyên tắc xử lý dựa theo các phản ứng sau đây:

H2S + 2NaOH =>  Na2S + 2H2O

Na2S + H2S ó 2NaHS

Na2S + H2O ó NaHS + NaOH

Ngoài xút người ta có thể dùng sữa vôi để thay thế , lúc đó kết quả thu được tương tự như xút, chất cặn nhão CaS, chất này cũng cần được xử lý trước khi thải ra ngoài.

Hệ thống xút được thiết kế với nồng độ chất kiềm ở mức 7 g/l. Vận tốc khí trong sruber =0.6 m/s. Lượng NaOH hoặc CaO tiêu hao quy về cho 1 kg lưu huỳnh là 8kg. Theo GS.TS.Trần Ngọc Chấn phương pháp này đảm bảo khử được 100% H2S trong khí thải. Hệ thống xử lý khí thải không đòi hỏi chế tạo bằng vật liệu chống axit.

– Xử lý H2S bằng NH3

Đây là cong nghe xu ly khi thai khá đơn giản và được áp dụng rộng rãi. Trong tháp hấp thụ H2S trong khí thải tiếp xúc với ammoniac :

2NH3 + H2S = (NH4)2S

Ở nhiệt độ và áp suất thích hợp (NH4)2S phân giải thành NH3 và H2S. Amoniac quay lại chu trình làm việc, H2S đưa sang công đoạn điều chế axit hoặc lưu huỳnh đơn chất.

Ngoài ra ta còn nhiều công nghệ xử lý H2S bằng: Natri carbonat, amoni carbonat hoặc kaliphotphat, natri thiosenat, sắt oxit, than hoạt tính.

Công nghệ xử lý NOx

– Hấp thụ khí NOx bằng nước

Theo kết quả nghiên cứu của Peters M.S, hiệu quả hấp thụ NO2 + N2O4 bằng nước phụ thuộc vào nồng độ ban đầu của NOx trong khí thải và loại vật liệu hấp thụ. Nito dioxit và nito tetraoxit kết hợp với nước tạo thành axit nitrit và axit nito. Tiếp theo axit nito bị oxy hóa thành dioxit nito. Các phản ứng như sau:

NO2 (hoặc N2O4) + H2O => HNO3 + HNO2

2HNO2 => NO +NO2 (hoặc 0.5N2O4) + H2O

NO + 0.5O2 => NO2

2NO2 => N2O4

Có các thiết bị được sử dụng để xử lý khí NOx trong công nghệ xử lý khí thải như:

– Tháp sục khí sủi bọt

– Sruber Venturi

– Tháp sruber có lớp đệm rỗng và tháp phun

Hấp thụ khí NOx bằng silicagel, alumogel, than hoạt tính,…

Áp dụng khi khí thải có chứa 1- 1.5 % NOx .Khả năng hấp phụ NOx của các chất rắn này là rất thấp, vì vậy muốn xử lý triệt để, hệ thống xử lý được thiết kế với nhiều tầng hấp phụ nối tiếp nhau.

Ngoài ra người ta có thể xử lý NOx bằng amoni carbonat,…

Ngọc Ân

Add a Comment