Nhận lập báo cáo đánh giá tác động môi trường giá rẻ gọi tắt là ĐTM, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước với thời gian nhanh nhất chỉ có ở công ty môi trường Ngọc Lân. Các dự án đầu tư trên lãnh thổ Việt