Lập bản cam kết bảo vệ môi trường là điều kiện bắt buộc trước khi đi vào hoạt động, đối với tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các khu chung cư, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại,…có tính chất, quy mô, công suất không thuộc danh mục lập