Công nghệ Biogas: 1. Nguyên liệu đầu vào: – Chất thải hữu cơ dễ phân hủy như: phân heo, phân trâu bò, các loại thực vật như bèo, rơm rạ, rau củ phế thải sinh hoạt… – Phế thải lò giết mổ gia súc, gia cầm, nước thải nhà máy tinh bột, nước thải lò