Xử lý khí thải giới thiệu đề tài thạc sĩ : Áp dụng mô hình Breeze ISCST3 để đánh giá mức độ ô nhiễm và đề xuất các giải pháp quản lý chất lượng không khí cho KCN Nhơn Trạch I_Nguyễn Thị Ánh Loan;Lê Hoàng Nghiêm(GVHD) Theo báo cáo ủa Trung tâm quan trắc và kỹ thuật môi trường ( thuộc Sở Tàinguyên – môi trường Đồng Nai), kết quả quan trắc trong năm 2009 và những năm gần đây cho thấy tình hình kinh tế – xã hội phát triển đã kéo theo việc gia tăng các chất gây ô nhiễm làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân.Việc phát triển sản xuất công nghiệp với sự ra đời hàng loạt khu và cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm không khí, nguồn nước trong vùng. Các loại khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của các nhà máy đã tạo ra một lượng khói bụi cũng như các loại khí làm ô nhiễm môi trường là r ất lớn. Một yếu tố góp phần không nhỏ ảnh hưởng đến môi trường không khí tại các khu công nghiệp là tốc độ xây dựng hạ tầng ngày càng gia tăng. Điều đó đã làm giảm diện tích tự nhiên, thiếu lượng cây xanh và gia tăng diện tích bê tông hóa, làm cho môi trường tại những vùng này không đảm bảo điều hòa không khí. Ta biết 5 đô thị lớn được cảnh báo là có nồng độ ô nhiễm không khí cao trong đó có Bình Dương, TPHCM, Đồng Nai, Hải Phòng và Hà Nội. Khảo sát gần đây của Bộ Công Thương thì 40% ô nhiễm không khí là do hoạt động công nghiệp. Đặc biệt là các khu công nghiệp, mức độ ô nhiễm ở các khu công nghiệp tăng cao là do những biện pháp xử lý khí thải còn khá đơn giản, nhiều doanh nghiệp không tự giác áp dụng các công nghệ vào xử lý khí thải hoặc cố ý xả thải không qua xử lý. Hơn nữa, các khu công nghiệp chưa có công cụ để tính toán lượng khí thải ô nhiễm, chưa thống nhất cách tính ô nhiễm từ nhiên liệu, loại hình công nghệ, trình độ công nghệ. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm môi trường chỉ mới tập trung vào loại hình xử lý nước thải và chất thải nguy hại của doanh nghiệp. Còn khí thải chưa được quan tâm đúng mức. Mức xử phạt đối với hành vi xả khí thải vượt tiêu chuẩn cho phép còn thấp. Cũng chưa có doanh nghiệp nào bị buộc tạm ngưng hoạt động vì hành vi vi phạm xả khí thải vượt tiêu chuẩn. Do đó, nhiều doanh nghiệp vẫn xem nhẹ vấn đề này. Đồng Nai là một tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tăng dần tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ. Trong những năm gần đây các khu công nghiệp mọc lên rất nhiều và thu hút đầu từ nước ngoài đã tạo ra nhiều áp lực lớn về môi trường, đặt ra nhiều thách thức giữa yêu cầu bảo vệ môi trường và lợi ích tăng trưởng kinh tế. Trong đó, KCN Nhơn Trạch I cũng là một trong những KCN có khả năng gây ô nhiễm môi trường. “Ô nhiễm không khí là sát thủ thầm lặng”. Nó không gây ra hậu quả tức thời mà âm thầm tiêu diệt dần sức khỏe của cộng đồng, những tổn hại mà ô nhiễm không khí gây ra cho sức khỏe cộng đồng sẽ khôn lường. Vì vậy vấn đề đặt ra và cần quan tâm ở đây là: