I. Đối với vật liệu kim loại Khí SO2 là tác nhân gây han gỉ rất mạnh đối với kim loại . Khi gặp ẩm trong không khí hoặc  trên bề mặt vật liệu , SO2 biến thành axit sunfuric và tác dụng với kim loại để tạo thành muối sunfat của vật liệu bị tác động-