Công ty môi trường Ngọc Lân  chuyên nhận thiết kế, thi công, công trình bên xử lý môi trường. Hiện nay tại các khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh vẫn còn hạn chế về việc xử lý nước thải, khí thải, chất thải và lĩnh vực tư vấn môi trường, công ty chúng