Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý khí thải lò hơi ở các tỉnh phía bắc  với giá thành hợp lý. Lò hơi đốt củi, lò hơi đốt than, lò hơi đốt dầu…luôn sinh ra một lượng khí thải gây ô nhiễm bầu khí quyển rất lớn nên cần phải xử lý. Các