Được thành lập vào năm 2003, công ty môi trường Ngọc Lân là chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực xử lý môi trường. Với các công nghệ tiên phong như xử lý triệt để khí CO, NOX, H2S… chúng tôi hiện  xử lý khí thải tại nhiều công ty, nhà máy xử lý NT, nhà máy cao