Tỉnh Long An là một trong các tỉnh thành giáp với Tp.HCM và các tuyến đường luân chuyển huyết mạch, rất thuận lợi phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ  phát sinh ra nhiều loại nước thải nhưng chưa được xử lý triệt để. Theo như nhu cầu đó chúng tôi hiện