Xử lý ô nhiễm không khí trong thời đại ngày càng phát triển như chúng ta hiện nay thì ngày càng sinh ra các nhiều chất thải ô nhiễm nặng nề bởi các công ty công nghiệp đã và đang mọc lên trên địa bàn Tp.HCM cũng như các vùng lân cận. Cháy rừng, núi