Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý khí thải Tiền Giang. Là một đơn vị xử lý môi trường hàng đầu tại Việt Nam nói chung, Tiền Giang nói riêng, với nhiều công nghệ xử lý khí thải tiên tiến, hiện đại xử lý SO4, NOx, H2S, CO… xử lý khí thải .Tiền