Công ty môi trường tại Cần Thơ được thành lập từ năm 2003, công ty chúng tôi tự hào là công ty đi đầu trong ngành môi trường và thành công trong nhiều lĩnh vực như xử lý nước thải,  xử lý khí thải, xử lý nước sạch, cung cấp hóa chất…   Hệ thống xử