Công ty môi trường Ngọc Lân tại Nghệ An thành lập vào năm 2005 chuyên nhận xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải khu công nghiệp tại khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh lân cận. Với ngành công nghiệp đang ngày càng phát triển thì số lượng rác thải ngày