Tag: ô nhiễm không khí

TIỂU LUẬN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Đặt vấn về tiểu luận ô nhiễm không khí Không khí mà chúng ta thở là hỗn hợp khí tự nhiên không màu, không mùi chủ yếu là Nito (78%), oxy (21%) và 1% còn lại chủ yếu là khí argon, khí CO2, dạng vết các khí neon, heli, ozon, xenon, hydro, metal, kripton và

công ty môi trường Ngọc Lân xử lý khí thải

I. Đối với vật liệu kim loại Khí SO2 là tác nhân gây han gỉ rất mạnh đối với kim loại . Khi gặp ẩm trong không khí hoặc  trên bề mặt vật liệu , SO2 biến thành axit sunfuric và tác dụng với kim loại để tạo thành muối sunfat của vật liệu bị tác động-