Công ty môi trường Ngọc Lân được thành lập từ năm 2003 xin trình bày về quá trình ô nhiễm không khí với các tác nhân nhân tạo 1. Ô nhiễm do quá trình đốt nhiên liệu Trong cuộc sống  của con người hàng ngày người ta nhìn thấy quá trình đốt nhiên liệu