Công ty môi trường Ngọc Lân nhận đăng ký sổ chủ nguồn thải chất nguy hại giá rẻ chỉ từ 5tr tới 8tr, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Sổ chủ nguồn thải là bảng kê khai số lượng, danh mục chất thải của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở. Sổ chủ nguồn thải thể hiện