Công ty môi trường Ngọc lân xin giới thiệu đề tài luận văn thạc sĩ: “Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững” 1. Đặt vấn đề : Nước là nhu cầu tất yếu của mọi sinh vật và con người. Không có nước thì cuộc sống trên trái đất không thể tồn tại. Hàng ngày trung bình một người cần từ 3 – 10 lít đáp ứng cho nhu cầu ăn uống và sinh hoạt tối thiểu. Con người chúng ta có thể nhịn ăn từ 5-7 ngày nhưng không thể nhịn khát quá 2 ngày. Tuy nhiên, sự phân bố của tài nguyên nước hiện nay không tương ứng với những nhu cầu đang ngày càng tăng của con người. Trong tổng lượng nước của toàn thế giới, có tới 97% là nước mặn, chỉ còn 3% là nước ngọt. Trong đó tới 70% tồn tại dưới dạng băng ở hai vùng cực và tuyết trên những đỉnh núi cao. Song song với quá trình phát triển kinh tế xã hội, con người đã làm cho nguồn tài nguyên nước mặt ngày càng bị cạn kiệt, xuống cấp, biến dạng, ô nhiễm và giảm giá trị sử dụng. Tỉnh Lâm Đồng chính là khởi nguồn của 2 sông chính. Sông Krông Nô thuộc chi lưu Srêpok – Mê Công có diện tích lưu vực 1.248 km2 và sông Đồng Nai – La Ngà với diện tích lưu vực 8.524 km2 bao gồm các con sông như: sông Đa Nhim, sông Đạ Dâng, sông Đại Ngà, sông Đà Huoai… Vị trí này đã làm cho Lâm Đồng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước hai hệ thống sông kể trên. Bất kỳ một tác động tiêu cực nào của phần thượng nguồn đều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển kinh kế xã hội của các tỉnh nằm dọc hệ thống sông kể trên. Đặc biệt các tỉnh thuộc hệ thống sông Đồng Nai như: Bình Phước – Bình Dương – Tây Ninh – Đồng Nai – thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận và Bình Thuận… bản đồ khi vực tỉnh Lâm Đồng  Phân phối lượng mưa 2000-2009 tỉnh