Công ty môi trường giới thiệu để tài luận văn thạc sĩ :Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước thành phố Hồ Chí Minh  1.Mỡ đầu Các hoạt động của con người trong nhiều thập kỷ gần đây đã làm tăng đáng kể những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính (nồng độ khí thải trong các hoạt động công nghiệp, giao thông, sự gi a tăng dân số…), làm trái đất nóng dần lên, từ đó gây ra hàng loạt những thay đổi bất lợi và không thể đảo ngược của môi trường tự nhiên. Nếu chúng ta không có những hành động kịp thời nhằm hạn chế, giảm thiểu và thích nghi, hậu quả đem lại sẽ vô cùng thảm khốc. Tình hình xâm nhập mặn trên sông Đồng Nai và sông Sài Gònđang di ễn biến khá phứctạp. Độ mặn nước sông có chiều hướng tăng cao đến mức báo động trong mùa khô năm2011 và có thể trong các năm tiếp theo do ảnh hưởng của “biến đổi khí hậu” trong khi một số chỉ tiêu chất lượng nước sông khác có biến động nhưng không có đột biến bất thường biểu đồ ngập mặn 2010   Biểu đồ ngập mặn 2011 2. Nội dung nghiên cứu: – Điều tra, thu thập số liệu. –