XỬ LÝ BỤI CHẾ BIẾN GỖ Ở QUẢNG BÌNH Công ty chúng tôi chuyên xu ly bui chế biến gỗ. Công nghệ xử lý môi trường mới như: công nghệ XLNT oxy hoá sâu kết hợp màng lọc sinh học cao phân tử MBR, MBBR, công nghệ xử lý nước thải AAO, SBR, công nghệ lọc nước biển