Tag: xử lý bụi thải

Tìm hiểu về thiết bị lắng quán tính và thiết bị lá xách

Thiết bị lắng quán tính 1. Nguyên lý hoạt động Khi đột ngột thay đổi chuyển hướng chuyển động của dòng khí, các hạt bụi dưới tác dụng của lực quán tính tiếp tục chuyển động theo hướng cũ và tách ra khỏi khí, rơi vào bình chứa. Vận tốc của khí trong thiết bị