Tag: Xử lý khí thải công nghệ biofilter

Xử lý khí thải tại Trà Vinh

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý khí thải tại Trà Vinh và các vùng lân cận. Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xu ly mui hoi, bụi, khí thải lò hơi, khí thải sản xuất công nghiệp với rất nhiều công nghệ hiện đại tiết kiệm giá thành như:

Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý khí thải tại Ninh Thuận

Với xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đât nước cũng như thay đổi cơ cấu kinh tế Ban lãnh đạo Tỉnh Ninh Thuận đã có những chính sách mới để thu hút đầu tư từ trong và ngoài nước. Việc xây dựng thêm 2 khu công nghiệp Du Long và Phước Nam đã