Công ty chúng tôi chuyên xử lý khí thải lò hơi ở các Khu công nghiệp trong cả nước và trên toàn quốc. Lò hơi đốt củi, lò hơi đốt than, lò hơi đốt dầu…luôn sinh ra một lượng khí thải gây ô nhiễm bầu khí quyển rất lớn nên cần phải xử lý. Các