Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý khí thải tại Khánh Hòa. Là một đơn vị xử lý môi trường hàng đầu tại Việt Nam nói chung, Khánh Hòa nói riêng, với nhiều công nghệ xử lý khí thải tiên tiến, hiện đại xử lý SO4, NOx, H2S, CO…   Danh mục xử