Công ty môi trường Ngọc Lân nhận xử lý khí thải tại Trà Vinh và các vùng lân cận. Chúng tôi là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xu ly mui hoi, bụi, khí thải lò hơi, khí thải sản xuất công nghiệp với rất nhiều công nghệ hiện đại tiết kiệm giá thành như: