Với mục đích bảo vệ môi trường công ty môi trường Ngọc Lân chúng tôi nhận xử lý khí thải ở Vĩnh Long và các tỉnh lân cận toàn Miền Nam. Ngoài ra chúng tôi còn xử lý nước thải, rác thải, hóa chất độc hại…. xử lý khí thải tại Vĩnh Long Xử lý