Công ty Ngọc Lân chuyên xử lý mùi hôi tại các KCN tỉnh Bình Dương. Công nghệ Biofilter (lọc sinh học) là một biện pháp xử lý ô nhiễm khí thải có chi phí đầu tư thấp, vận hành rẻ và thân thiện môi trường, nó phương pháp thích hợp để xử lý các chất