Công ty Môi Trường Ngọc Lân chuyên xử lý mùi hôi tại các KCN tỉnh Bình Phước. 1.  ĐẶC TRƯNG CỦA KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM MÙI Trong các loại ô nhiễm không khí, ô nhiễm mùi là vấn đề phức tạp nhất vì mùi là hiện tượng mang bản chất vừa vật lý, vừa hóa học và