Với xu hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa đât nước cũng như thay đổi cơ cấu kinh tế Ban lãnh đạo Tỉnh Ninh Thuận đã có những chính sách mới để thu hút đầu tư từ trong và ngoài nước. Việc xây dựng thêm 2 khu công nghiệp Du Long và Phước Nam đã