Thiết kế xử lý công nghệ hệ thống nước thải dệt nhuộm

Nước thải dệt nhuộm có tính chất và nồng độ thay đổi liên tục theo giờ và có nhiệt độ, PH, độ màu và hàm lượng các chất ô nhiễm cao nên rất khó xử lý. Để chọn phương án xử lý nước thải dệt nhuộm cần xác định các yếu tố: hiệu quả xử lý, hiệu quả kinh tế, tính chất và lưu lượng nước thải, thành phần và nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải.

Đặc trưng và tính chất của nước thải dệt nhuộm:

-Nước thải từ các công ty may mặc thường có lưu lượng rất lớn qua các công đoạn: đoạn hồ sợi, nấu tẩy, tẩy trắng, làm bóng sợi, nhuộm in nước thải sinh ra khoảng 50-300 m3 cho một tấn hàng.

– Nước thải này có Tỷ lệ COD/BOD cao, độ màu, nhiệt độ cao ( 60 –  70oC) , pH của nước thải cao do lượng kiềm trong nước thải lớn. Độ kiềm cao làm tăng độ pH của nước, gây độc hại với các loài thủy sinh, gây ăn mòn các công trình thoát nước và he thong xu ly khi thai dệt nhuộm.

Các thông số chủ yếu về chất lượng nước thải dệt nhuộm:

 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm phổ biến hiện nay:

sơ đồ xử lý dệt nhuộm

Đây là công nghệ xử lý nước thải dệt nhuộm truyền thống sử dụng phương pháp hóa lý trước phương pháp sinh học truyền thống ( bể aerotank) do lưu lượng và tính chất nước thải thay đổi liên tục và nhiệt độ cao nên vi sinh vật trong bể aerotank dễ bị sốc.

Ưu điểm:

– Quy trình xử lý đơn giản, dễ vận hành.

Nhược điểm:

– Chi phí vận hành cao.

– Hiệu quả xử lý độ màu không cao.

–  Hiệu quả xử lý thấp.

– Vi sinh vật rất dễ bị sốc do lưu lượng và tính chất nước thải dệt nhuộm thay đổi liên tục.

– Nhân viên vận hành hệ thống đòi hỏi phải có chuyên môn.

Để khắc phục nhược điểm này Công Ty Môi Trường Ngọc Lân đề xuất sử dụng công nghệ hiện đại nhất hiện nay là công nghệ MBBR để giải quyết vấn đề này.

Add a Comment