TIỂU LUẬN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Đặt vấn về tiểu luận ô nhiễm không khí

Không khí mà chúng ta thở là hỗn hợp khí tự nhiên không màu, không mùi chủ yếu là Nito (78%), oxy (21%) và 1% còn lại chủ yếu là khí argon, khí CO2, dạng vết các khí neon, heli, ozon, xenon, hydro, metal, kripton và hơi nước. Nhưng hiện nay các hoạt động sống của con người như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải,…đã và đang thải vào không khí những chất độc hại làm cho không khí ngày càng ô nhiễm.

– Ô nhiễm không khí là vấn đề môi trường đang nóng bỏng và được quan tâm nhiều nhất hiện nay. Bởi vì đi liền với ô nhiễm không khí là hàng loạt các hiện tượng thiên nhiên bất lợi cho con người và những bất lợi đối với sức khỏe của con người, các thành phần khác của môi trường như đất, nước

Hiện trạng ô nhiễm không khí tại Việt Nam:

– Tình trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam khá nghiêm trọng so với các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung.

– Hiện nay ở Việt Nam, ô nhiễm môi trường không khí đang là một vấn đề bức xúc đối với môi trường đô thị, công nghiệp và kể cả ở các vùng nông thôn. Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa mạnh dẫn tới các nguồn gây ô nhiễm không khí cũng gia tăng nhanh, gây biến đổi xấu về chất lượng môi trường không khí.

– Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu ở Việt Nam:

Hoạt động của các khu công nghiệp
Giao thông vận tải
Xây dựng
Các làng nghề tiểu – thủ công nghiệp
Cháy rừng
Sinh hoạt đun nấu của người dân.
– Tại các khu đô thị:

Ô nhiễm bụi, khí thải và tiếng ồn nguyên nhân từ các hoạt động giao thông thường bộ (chiếm 70%), các hoạt động xây dựng và sinh hoạt đun nấu của các hộ gia đình.
Bình quân số lượng xe máy ở các đô thị Việt Nam mỗi năm tăng khoảng 15-18%, số lượng xe ô tô mỗi năm tăng khoảng 8-10%, tuy nhiên chất lượng các loại phương tiện không đảm bảo nên đã gây ra ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng. Mỗi năm, hoạt động của các phương tiện giao thông vận tải sử dụng tới 1,5 triệu tấn xăng và dầu Diezel

 

Theo báo cáo hiện trạng môi trường 2003 có thể thấy trong khoảng vài năm gần đây, số lượng xe ôto và xe máy ở các khu đô thị lớn như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh tăng đáng kể:

Năm

Số lượng xe ô tô tại Hà Nội

Số lượng xe máy tại

Hà Nội

 

1996-1997

600.000 1.200.000

2001

1.000.000

2.000.000

2002 1.300.000

2.500.000

– Các khu công nghiệp: các nhà máy, cơ sở sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng, luyện kim và các nhà máy hóa chất cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí. Trong các năm gần đây nguồn ô nhiễm từ hoạt động công nghiệp nằm trong nội thành có phần giảm bớt do các tỉnh, thành đã tích cực thực hiện chỉ thị xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Công nghệ sản xuất và xử lý khí thải còn lạc hậu là một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khí thải từ các nhà máy tuy đã được xử lý khí thải nhưng vẫn gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

hiệu ứng nhà kính làm khí hậu nóng lên toàn cầu

– Tại các khu vực nông thôn: ô nhiễm khói, bụi và một số khí độc hại như CO, NO2, SO2,… sinh ra chủ yếu do hoạt động đun nấu của các hộ gia đình và hoạt động của các làng nghề.

– Nhìn chung tình hình ô nhiễm không khí tại Việt Nam thường tập trung ở một số thành phố lớn và các khu công nghiệp. Các thành phố lớn và khu công nghiệp của Việt Nam so với nhiều nước trên thế giới tuy quy mô và tầm cỡ chưa bằng, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm môi trường không khí nói riêng đang có nguy cơ ngày một tăng, có nơi ở mức độ nghiêm trọng. Công tác điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường mới được các cơ quan chức năng thực hiện trong những năm gần đây vì thế chưa có đủ số liệu đánh giá một cách chính xác tình hình ô nhiễm không khí của nước ta. Mặt khác, nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên diện mạo khu đô thị và công nghiệp thay đổi rất nhanh, do vậy phải thường xuyên cập nhật thông tin, điều tra, giám sát bổ sung thì mới có cơ sở để đánh giá và đề xuất các chính sách quản lý và giám sát thích hợp.

Tham khảo thêm link: doanluanvan.org/threads/208097-O-nhiem-khong-khi-va-tac-hai-cua-no

 

Add a Comment