Tìm hiểu về thiết bị lắng quán tính và thiết bị lá xách

Thiết bị lắng quán tính

1. Nguyên lý hoạt động

Khi đột ngột thay đổi chuyển hướng chuyển động của dòng khí, các hạt bụi dưới tác dụng của lực quán tính tiếp tục chuyển động theo hướng cũ và tách ra khỏi khí, rơi vào bình chứa.

Vận tốc của khí trong thiết bị khoảng 1 m/s, còn ở ống vào khoảng 10 m/s. Hiệu quả xử lý của thiết bị này dạng này từ 65 – 80% đối với các hạt bụi có kích thước 25 – 30um. Trở lực của chúng trong khoảng 150 – 390N/m^2.

2. Ưu và nhược điểm

– Ưu điểm: Trở lực nhỏ, khả năng lắng cao hơn buồng lắng.

– Nhược điểm: Hiệu quả không cao, hiệu quả lọc khoảng 65 – 80% khi bụi có kích thước 25 – 30um.

Thiết bị lá xách

Các thiết bị này có dãy lá chắn hoặc các vòng chắn. Khí đi qua mạng chắn, đổi hướng đột ngột, các hạt bụi do quán tính chuyển động theo hướng cũ tách ra khỏi khí hoặc va đập vào các tấm phẳng nghiêng, lắng trên đó rồi rơi xuống dòng khí bụi. Kết quả khí được chia thành hai dòng: Dòng chưa bụi nồng độ cao (10% thể tích) được hút qua xiclon để tiếp tục xử lý, rồi sau đó được trộn với dòng đi qua các tấm chắn (chiếm 90% thể tích). Vận tốc khí trước mạng chóp phải đủ cao (15m/s) để đạt hiệu quả tách bụi quán tính. Trở lực của lưới khoảng 100 – 500N/m^2. Thiết bị lá xách được sử dụng để thu hồi bụi có kích thướt trên 20um.

Yếu điểm của lá xách là sự mài mòn các tấm chắn khi nồng độ bụi cao và có thể tạo thành trầm tích làm bít kín mặt sàng. Nhiệt độ cho phép của khí thải phụ thuộc vào vật liệu làm lá chắn, thường không quá 450 – 600 độ C.

Add a Comment