Ưu và nhược điểm của phương pháp oxy hóa xúc tác

Ưu điểm:

– Lượng nhiên liệu yêu cầu thấp hơn.

– Nhiệt độ của quá trình thấp hợp.

– An toàn hơn cho người vận hành vì nguy hiểm về lửa lửa giảm.

– Những vấn đề về hồi lửa và tận dụng nhiệt thải cũng giảm bớt khó khăn.

Nhược điểm:

– Chi phí đầu tư cao.

– Chất xúc tác có thể gây độc hại.

– Nảy sinh vấn đề về chất thải sau xúc tác nếu không lường hết được cơ chế phản ứng và các thông số cũng như điều kiện tiến hành phản ứng.

– Thường đòi hỏi vận chuyển đặc biệt.

– Kỹ thuật đốt xúc tác được khuyến khích sử dụng cho các loại khí thải không có bụi và chắc chắn không có bụi của các hợp chất kim loại vì những chất này dễ gây ngộ độc xúc tác. Việc làm sạch định kỳ được tiến hành bằng cách rửa nước có acid hoặc đốt nóng đến nhiệt độ cao.

Add a Comment