Khái niệm xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ

Khái niệm

Hấp phụ là hiện tượng các phân tử chất khí, lỏng, các ion được giữ lại trên bề mặt phân cách pha. Bề mặt phân cách pha có thể là lớp phim khí – lỏng, lỏng – lỏng, khí – rắn và lỏng – rắn.

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ là quá trình xử lý dựa trên sự phân ly khí bởi ái lực của một số chất rắn đối với một số loại khí có mặt trong hỗn hợp khí, trong quá trình đó các phân tử chất khí ô nhiễm trong khí thải bị giữ lại trên bề mặt vật liệu rắn. Vật liệu rắn được sử dụng trong quá trình này gọi là chất hấp phụ (adsorbent), còn chất khí bị giữ lại trong chất hấp phụ được gọi là chất bị hấp phụ (adsorbate).

Quá trình hấp phụ được sử dụng rộng rãi để khử ẩm trong không khí hoặc môi trường không khí nói chung, loại bỏ những chất gây mùi, hơi dung môi, những chất màu, những ion hòa tan trong nước, ví dụ: khử mùi như trong các nhà máy chế biến mủ cao su, khử mùi của nhà máy sản xuất thuốc lá, khử các kim loại nặng, nitrat, nitrit, NH4,… trong nước.

Đặc biệt quá trình hấp phụ được áp dụng rất phù hợp cho những trường hợp sau đây:

– Chất khí ô nhiễm không cháy được hoặc khó đốt cháy.

– Chất khí cần khử là có giá trị và cần thu hồi.

– Chất khí ô nhiễm có nồng độ thấp trong khí thải mà các quá trình khử khí khác không áp dụng được.

Add a Comment