Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Khái niệm về hấp thụ

Hấp thụ là quá trình trong đó một hỗn hợp khí được cho tiếp xúc với chất lỏng nhằm mục đích hòa tan chọn lọc một hay nhiều cấu tử của hỗn hợp khí để tạo nên một dung dịch các cấu tử trong chất lỏng.

Cơ cấu của quá trình có thể chia làm ba bước:

– Khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thể khí trong khối khí thải đến bề mặt của chất lỏng hấp thụ

– Thâm nhập và hòa tan chất khí vào bề mặt của chất hấp thụ

– Khuếch tán chất khí đã hòa tan trên bề mặt ngăn cách vào sâu trong lòng khối chất lỏng hấp thụ

Quá trình hấp thụ đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất hóa học, nó được ứng dụng để:

– Thu hồi các cấu tử quý

– Làm sạch khí

– Tách hỗn hợp thành cấu tử riêng

– Tạo thành sản phẩm cuối cùng

xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

Phân loại

– Hấp thụ vật lý: không tương tác hóa học.

– Quá trình thuận nghịch: xảy ra đồng thời hấp và nhả hấp

– Hấp thu hóa học: có phản ứng hóa học. Hấp thụ hóa học là quá trình hấp thụ trong đó có xảy ra phản ứng hóa học giữa cấu tử và dung môi.

Chất hấp thụ (dung môi)

Nguyên tắc khi sử dụng chất hấp thụ:

– Có khả năng hấp thụ cao.

– Có tính chọn lọc cao theo quan hệ với thành phần cần được tách ra: chỉ hòa tan tốt cấu tử cần tách ra và không hòa tan các cấu tử còn lại hoặc chỉ hòa tan không đáng kể. Đây là tính chất chủ yếu của dung môi.

– Có thể có tính bốc hơi nhỏ, có độ nhớt thấp: Độ nhớt càng bé chất lỏng chuyển động càng dễ, trở lực sẽ nhỏ hơn và hệ số chuyển khối sẽ lớn hơn. Nhiệt dung riêng bé, ít tốn nhiệt khi hoàn nguyên dung môi. Nhiệt độ sôi khác xa với nhiệt độ sôi của chất hòa tan như vậy sẽ dễ tách cấu tử ra khỏi dung môi. Nhiệt độ đóng rắn thấp tránh được hiện tượng đóng rắn làm tắc thiết bị.

– Có những tính chất động học tốt.

– Có khả năng hoàn nguyên tốt, không tạo kết tủa.

– Có tính ổn định nhiệt hóa học.

– Không có tác động ăn mòn nhiều đến thiết bị, ít độc hại đối với người.

– Có giá thành rẻ và dễ kiếm trong sản xuất công nghiệp.

Nước là loại chất hấp thụ sẵn có, giá rẻ và thuận tiện nhất nhưng nó chỉ có thể hấp thụ được một số ít loại khí độc hại, hơn nữa mức độ hấp thụ vật lý của nước cũng bị hạn chế.

Add a Comment