Xử lý khí thải bằng tháp hấp thụ

Khái niệm:

Hấp thụ khí bằng chất lỏng là quá trình chuyển cấu tử khí từ pha khí vào trong pha lỏng thông qua quá trình hòa tan chất khí vào trong chất lỏng khi chúng tiếp xúc với nhau.

Phân loại:

  • Hấp thu vật lý: không tương tác hóa học là quá trình thuận nghịch.
  • Hấp thu hóa học: có phản ứng hóa học.

Cơ chế của quá trình hấp thụ:

  • Khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thể khí trong khối khí thải đến bề mặt của dung dịch hấp thụ.
  • Thâm nhập và hòa tan chất khí vào bề mặt của dung dịch hấp thụ
  • Khuếch tán chất khí đã hòa tan trên bề mặt ngăn cách vào sâu trong lòng chất lỏng hấp thụ.

xử lý khí thải bằng tháp hấp thụ

Nhiệt quá trình:

  • Hấp thu đẳng nhiệt:

Có giải nhiệt

  • Hấp thu không đẳng nhiệt

Tỏa nhiệt

Đoạn nhiệt

  • Hiệu ứng nhiệt của quá trình hấp thụ tra trong sổ tay hoá lý hoặc tính theo phương trình.
  • Nhiệt của phản ứng hòa tan.

 

 

Add a Comment